CÁC HÀM TOÁN HỌC TRONG EXCEL

Tiếp theo bài xích viết Làm thân quen với cách làm và hàm trong Excel ni taigameminecraft.com gởi cho chúng ta bài viết Hướng dẫn sử dụng team hàm tân oán học vào Excel. Hy vọng nó sẽ có lợi cho các bạn

Truy suất hàm : tất cả 3 cách

Chọn Insert Function ( hoặc Shift + F3 )Cliông chồng lựa chọn F(x) trên tkhô cứng FormularbarGõ trực tíêp tên hàm vào

Lưu ý: 1 hàm rất có thể có từ 0 => các đối số

Hàm ABS

Cú pháp: ABS(number)Chức năng: Tính trị hoàn hảo nhất của một vài.Ví dụ: =Abs(-9) công dụng là 9.

Bạn đang xem: Các hàm toán học trong excel

Hàm INT

Cú pháp: INT(number)Chức năng: Làm tròn một số xuống số nguim gần nhất.Ví dụ: =Int(8.9) tác dụng là 8; =Int(5/2) công dụng là 2.

Hàm MOD

Cú pháp: MOD(number, divisor)Chức năng: Lấy phần dư của một phnghiền chia ngulặng.Ví dụ: =Mod(5, 2) hiệu quả là 1; =Mod(9.9, 3) hiệu quả là 0.9.

Hàm PRODUCT

Cú pháp: PRODUCT(number1, number2, …)Chức năng: Tính tích các số.Ví dụ: =Product(2, 5, 3,4) kết quả là 1trăng tròn.ví dụ : =(A1*A2*A3) = Product(A1,A2,A3)=

Hàm ROUND

Cú pháp: ROUND (number, num_digits)Chức năng: Làm tròn một số theo num_digits hướng đẫn (num_digits có thể dương hoặc âm).Ví dụ: =Round(4813.114, 2) tác dụng là 4813.11; =Round(4813.11, -2) tác dụng là 4800.

Xem thêm: Hướng Dẫn 8 Cách Sửa Lỗi The Disk Is Write Protected Là Gì, List (Abstract Data Type)

Hàm SQRT

Cú pháp: SQRT(number)Chức năng: Tính căn bậc nhị của một trong những.Ví dụ: = SQRT(9) công dụng là 3.

Hàm SUBTOTAL

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num, ref1, ref2, …)Chức năng: Tính tân oán mang lại một tổ nhỏ vào một danh sách tùy theo phnghiền tính function_num được chỉ định và hướng dẫn.Lưu ý: function_num bao gồm những cực hiếm từ một -> 11Ví dụ: trên A1=2, A2=4, A3=6, =Subtotal(9, A1:A3) công dụng là 12; =Subtotal(1, A1:A3) hiệu quả là 4,…

Hàm SUM

Cú pháp: =SumProduct(Array 1, Array2,….)Chức năng: Là hàm dùng để làm tính tổng những Tích.Ví dụ: =SumProduct ( B1:B10 ;D1:D10 )

Hàm SumProduct

Cú pháp: SUM(number1, number2, …)Chức năng: Tính tổng các số.Ví dụ: =Sum(4, 8, 1, 3) công dụng là 16.ví dụ : =A1+A2+A3 = Sum(A1,A2,A3)= Sum(A1:A3)

Hàm SUMIF

Cú pháp: SUMIF(range, criteria, sum_range)Chức năng: Tính tổng những ô thỏa một tiêu chuẩn chỉnh chỉ định.Ví dụ: Cho lợi nhuận các mặt hàng đang bán vào quý 1

Tính tổng lợi nhuận của các sản phẩm trực thuộc các loại trang bị giặt đang phân phối vào tháng 1.

*

=SUMIF(A4:A18, “MG*”, D4:D18) công dụng là 36.000.000.

Hàm SUMIFS

Cú pháp: SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, …)Chức năng: Tính tổng các ô thỏa những tiêu chuẩn chỉnh chỉ định.Ví dụ: Tính tổng doanh số thứ giặt gồm lợi nhuận

=SUMIFS(D4:D18, A4:A18, “ML*”, D4:D18, “