Đánh số trang trong word 2016

Với những văn bản dài vào word thì việc đánh số trang rất là cần thiết, bởi nó giúp các quý khách dễ tìm kiếm và sửa đổi văn uống bản rộng. Vậy các bạn đã biết đánh số trang từ đầu hoặc từ trang bất kỳ nào mà mình muốn chưa. Chính vì vậy, bài viết từ bây giờ taigameminecraft.com Đà Nẵng sẽ hướng dẫn các người mua hàng cách đặt số trang vào word 2016 solo giản nhất.

Chuyển đổi chữ thường chữ hoa vào word 2007 2010

1. Cách viết số trang vào word 2016 với tính năng Insert Page Number

Để triển khai viết số trang word 2016, các các bạn có thể thực hiện các thao tác sau đây:

Trước tiên, các người tiêu dùng chọn vào Insert -> sau đó chọn mục Page Number.


Bạn đang xem: Đánh số trang trong word 2016

*
sau đó chọn mục Page Number" title="Chọn vào Insert -> sau đó chọn mục Page Number" />
*
*
*
*
*
sau đó chọn vào Breaks -> tiếp đến chọn Next Page" title="Chọn mục Page Layout -> sau đó chọn vào Breaks -> tiếp đến chọn Next Page" />
*
lựa chọn vào Page Number -> tiếp theo lựa chọn Format Page Numbers" title="Chọn Insert -> chọn vào Page Number -> tiếp theo chọn Format Page Numbers" />
*
chọn vào Header/Footer, các bạn cũng có thể chọn vào Page Number" title="Chọn mục Insert -> chọn vào Header/Footer, các bạn cũng có thể chọn vào Page Number" />
*
nhấn vào Link to Previous" title="Chọn vào Header và Footer Tools ở phần Design -> nhấn vào Link lớn Previous" />
*
Tìm shop
call thẳng
Chat ngay
Chat bên trên Zalo

Xem thêm: Hàm Tính Trung Bình Nhân Trong Excel, Hàm Geomean, Hàm Trung Bình Nhân Trong Excel

Tìm sản phẩm các bạn mong muốn


Danh mục sở hữu sắm


Laptop Mới Laptop Cũ iPhone

Giỏ hàng


No products in the cart.