Dấu lớn hơn hoặc bằng trong công thức excel

Excel mang lại taigameminecraft.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm...Ít hơn

Kiểm tra coi các ĐK là đúng tuyệt không đúng và tiến hành đối chiếu lô-gic giữa những biểu thức là ĐK thông dụng so với nhiều tác vụ. Quý Khách có thể sử dụng cáchàm AND , OR,NOTvà IF nhằm tạo thành cách làm tất cả điều kiện.

Bạn đang xem: Dấu lớn hơn hoặc bằng trong công thức excel

Ví dụ: hàm IF thực hiện các đối số dưới đây.

*

Công thức dùng hàm IF

*
logical_test: Điều kiện cơ mà bạn có nhu cầu kiểm soát.

*
value_if_true: Giá trị trả về trường hợp ĐK là True.

*
value_if_false: Giá trị trả về giả dụ ĐK là False.

Để hiểu thêm thông báo về phong thái tạo bí quyết, hãy coi mục Tạo hoặc xóa công thức.

Bạn mong mỏi làm gì?

Tạo một bí quyết có ĐK trả về quý giá lô-gic (TRUE hoặc FALSE)

Để thực hiện tác vụ này, hãydùng những hàm AND, ORvới NOT cũng như tân oán tử nlỗi minc họa trong ví dụ dưới đây.

Ví dụ

Ví dụ rất có thể dễ nắm bắt rộng nếu như khách hàng sao chép nó vào một trong những trang tính trống.

Tôi làm cầm cố như thế nào nhằm sao chép ví dụ?

Chọn ví dụ trong bài viết này.


Quan trọng: Không lựa chọn những tiêu đề hàng hoặc cột.


Chọn một ví dụ trường đoản cú phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy chế tạo ra một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Điều Khiển Laptop Bằng Điện Thoại, Hướng Dẫn Cách Điều Khiển Laptop Bằng Điện Thoại


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, người mua hàng phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa coi kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc bên trên tab Công thức, vào nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau Lúc sao chép ví dụ vào trang tính trống, chúng ta cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh cho tương xứng với nhu cầu của chúng ta.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

Dữ liệu

15

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AND(A2>A3, A2A3, A2"Spets",A6 = "Tiện ích")

Xác định nếu quý hiếm trong ô A5 ko bằng "Spets" hay là không hoặc nếu như giá trị trong A6 bằng "Tiện ích". (TRUE)

Để hiểu thêm công bố về kiểu cách sử dụng những hàm này, hãy coi Hàm AND, Hàm ORvới Hàm NOT.

Đầu Trang

Tạo một công thức bao gồm điều kiện dẫn đến một phxay tính không giống hoặc trong số cực hiếm không giống không phải TRUE hoặc FALSE

Để tiến hành tác vụ này, hãy sử dụng những hàm với tân oán tử IF, ANDvới OR nhỏng minch họa trong ví dụ sau đây.

Ví dụ

ví dụ như rất có thể dễ dàng nắm bắt hơn nếu như khách hàng sao chép nó vào trong 1 trang tính trống.

Tôi làm cố kỉnh nào để xào nấu ví dụ?

Chọn ví dụ vào bài viết này.


Quan trọng: Không lựa chọn những tiêu đề hàng hoặc cột.


Chọn một ví dụ trường đoản cú phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy chế tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, người mua hàng phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa xem kết quả và coi công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc bên trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau Khi xào nấu ví dụ vào trang tính trống, chúng ta cũng có thể điều chỉnh cho cân xứng với yêu cầu của khách hàng.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

B

Dữ liệu

15

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=IF(A2=15, "OK", "Không OK")

Nếu giá trị trong ô A2 bằng 15, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (OK)

=IF(A215, "OK", "Không OK")

Nếu giá trị vào ô A2 ko bởi 15, trả về "OK". Nếu ko, trả về "Không ok." (Không yêu cầu OK)

=IF(NOT(A2"SPETS", "OK", "Not OK")

Nếu quý giá trong ô A5 ko bởi "SPETSETS", trả về "OK". Nếu ko, trả về "Không ok." (Không đề xuất OK)

=IF(AND(A2>A3, A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu quý giá trong ô A2 ko bằng A3 cùng quý hiếm vào A2 cũng ko bởi quý hiếm vào A4, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (OK)

=IF(OR(A2>A3, A2"Spets", A6"Widgets"), "OK", "Not OK")

Nếu quý giá trong ô A5 ko bằng "Spets" hoặc cực hiếm trong A6 ko bởi "Tiện ích", trả về "OK". Nếu ko, trả về "Không ok." (Không phải OK)

=IF(OR(A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu cực hiếm trong ô A2 không bởi quý giá trong A3 hoặc quý hiếm vào A2 không bởi giá trị trong A4, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (OK)

Để biết thêm công bố về phong thái áp dụng những hàm này, hãy xem hàm IF, Hàm ANDcùng hàm OR.