Đổi tên file hàng loạt theo danh sách excel

Xin phấn kích nhập liên hệ email mang đến tài khoản của người sử dụng. Một mã xác minh này sẽ tiến hành gửi cho cho mình. Một khi bạn đã nhận được mã xác minh, bạn sẽ rất có thể lựa chọn một mật khẩu bắt đầu mang lại thông tin tài khoản của bạn.
Đăng ký kết
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
officetab bottom