EQUATION TRONG WORD 2016 BỊ ẨN


--- Bài new rộng ---

Launch Word 2010 document, in which you want to lớn insert any mathematical equation.

Bạn đang xem: Equation trong word 2016 bị ẩn

You will notice a Equation Tools Design tab will appear, from Structures Group, you can select new equation from a given extended list. From Symbols group you can choose different symbols lớn use with equations.

Now for inserting another equation, choose the equation you want lớn insert in the document from Structures group.

You can also kiểm tra out pviously reviewed guides on How to insert watermark in Word 2010 & Traông xã Changes in Word 2010.

31 Comments

--- Bài cũ hơn ---


Equations Are Displayed As Embed.equation In Microsoft Word


--- Bài mới hơn ---

The information on this page applies to: MathType for Windows và MacEquation Editor (e.g., Microsoft Equation 3) for Windows và MacAll supported versions of Word for Windows & Mac

Many users become alarmed when the equations in their Microsoft Word document is displayed in the cryptic khung of EMBED Equation.DSMT4 or EMBED Equation instead of the actual MathType or Microsoft Equation equations.

These repsentations are a feature in Microsoft Word called Field Codes. They are used to help Word identify objects, such as equations, in your document. You only see them when the option is turned on, in which case they appear on-screen, in print, or both on the screen & in print.

EMBED Equation or EMBED Equation.DSMT4 on screen

If you find that your equations are not displaying on-screen but instead are displaying something like EMBED Equation or EMBED Equation.DSMT4 , you can change your view settings in Word to lớn correct this. To vì chưng so,

Uncheck the box for “Field Codes” or “Field codes instead of values”.

Press OK (Windows) or cđại bại Preferences (Mac).

At this point, the equations contained within the Word document should display correctly. Other ways you can toggle this property are:

Via the Word toolbar; the toolbar button in Word looks like “ a”. This is not one of the mặc định buttons but can be added to the Word toolbars by using Word’s Customize command. For more information about customizing your Word toolbars, please consult your Microsoft Word online help.

Any of the above sầu methods will allow you khổng lồ toggle the field codes off & on that will allow you to lớn see the equations.

Xem thêm:

EMBED Equation or EMBED Equation.DSMT4 in print

If you find your equations are not printing but instead are displaying something like EMBED Equation or EMBED Equation.DSMT4 , you can change your print settings in Word to correct this. To vày this:

Select the Print button (Mac) or Advanced/Print (Windows).

Unkiểm tra the box for “Field Codes” or “Print field codes instead of their values”.

At this point, if you print your document, the objects contained within the Word document should print out correctly.

We hope this has been helpful. As always, please let us know if you have questions about this, or if you have sầu additional techniques that work. We’d love sầu to lớn hear from you.

--- Bài cũ hơn ---


--- Bài new rộng ---

Where is the Equation in Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2021, 2021 và 365

The equation is important in mathematic or other science part. Obviously, some equations are complicated if you have to type them one by one. Microsoft Office has many frequently used equations built in, so that users are able to insert them quickly, & need not khổng lồ use equation editor any more. The psent problem is that where lớn find out the equations in Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2021, 2021 và 365. Now this article will illustrate two ways lớn get it, simple and fast!

Use the familiar Word 2003 style in working with Word 2007, 2010, 2013, 2021, 2021 & 365 if you have sầu Classic Menu for Word installed.

Choose Equation in the drop down menu

*

Move sầu lớn Symbols group

*

More Tips

What is Classic Menu for Office

The software Classic Menu for Office is designed for the people who are accustomed lớn the old interface of Microsoft Office 2003, XPhường. (2002) and 2000. It brings baông chồng the classic menus và toolbars to lớn Microsoft Office (includes Word) 2007, 2010, 2013, 2021, 2021 và 365. The classic view helps the people lớn smoothly tăng cấp khổng lồ the lachạy thử version of Office, & work with Office 2007/2010/2013/năm 2016 as if it were Office 2003 (và 2002, 2000).

Screen Shot of Classic Menu for Word

All new features and commands of Office 2007, 2010, 2013, 2021, 2021 and 365 have sầu been added lớn the menus and toolbars;

Without any training or tutorials after upgrading, users can work with Office 2007/2010/2013/năm nhâm thìn immediately;

Easy khổng lồ find any commvà items you want to process;

Easy lớn show or hide the classic menus, toolbars & ribbon tabs;

Easy khổng lồ install và use. Supports all languages. Free download!

 

 

 

--- Bài cũ hơn ---


--- Bài mới hơn ---

Các thông tin trong tài liệu này áp dụng đối với:

MathType 6.x (Mac)

MathType 6.x (Win)

MathType 5.x (Mac)

MathType 5.x (Win)

MathType 4.0 (Win)

MathType 3.x (Mac)

MathType 3.x (Win)

Microsoft Equation ( Win và Mac)

Microsoft Word 2011 (Macintosh)

Microsoft Word 2010 (Windows)

Microsoft Word 2008 (Macintosh)

Microsoft Word 2007 (Win)

Microsoft Word 2004 (Mac)

Microsoft Word 2003 (Win)

Microsoft Word X (Mac)

Microsoft Word 2002 (XP) (Win )

Microsoft Word 2001 (Mac)

Microsoft Word 2000 (Win)

Microsoft Word 98 (Mac)

Microsoft Word 97 (Win)

Microsoft Word 95 (Win)

Microsoft Word 6.0 (Mac và Win)

Vấn đề

Nhiều người sử dụng trở đề nghị báo động khi những phương trình vào tài liệu Microsoft Word của họ được hiển thị vào hình thức cực nhọc hiểu của EMBED Equation.DSMT4, EMBED Equation.DSMT36 hoặc EMBED Equation chũm vày MathType hoặc Microsoft Equation phương trình thực tế.

Lý do

Các cơ quan liêu đại diện là một tính năng vào Microsoft Word được gọi là Dòng mã. Chúng được sử dụng để góp Lời xác định đối tượng, chẳng hạn như phương trình, trong tài liệu của bạn. Bạn chỉ nhìn thấy bọn chúng Khi lựa chọn được bật, trong trường hợp này, chúng xuất hiện trên screen, chỉ gồm trong bản in, hoặc ở cả nhị màn hình và bản in.

Giải pháp

Vì đây là một tính năng của Word, bạn cần tuân theo hướng dẫn được liệt kê trong tập tin bằng tay hoặc trên đường dây trợ góp Microsoft Word của bạn đến độ phân giải cho vấn đề này. Thông thường bạn gồm thể thực hiện tra cứu kiếm từ mang đến “Dòng mã” trong chỉ số hướng dẫn hoặc trong tab Tìm những chiếc trên sự giúp đỡ của nhãn hiệu của Word. Các báo cáo trong Microsoft Word thủ công và trên đường dây trợ góp cầm cố thế đến thông tin này.

EMBED Equation xuất hiện bên trên màn hình

Nếu bạn thấy rằng phương trình của bạn ko được hiển thị bên trên màn hình hiển thị nhưng cố vào đó đang hiển thị đồ vật gi đó như EMBED Equation hoặc EMBED Equation.DSMT4 , bạn bao gồm thể ráng đổi các thiết lập xem của bạn từ bên trong Word để khắc phục điều này. Để có tác dụng như vậy,

Khởi động Word.ChọnNhấp chuột vào tab View.Bỏ chọn hộp cho “Dòng Codes”. Nhấn OK.

Tại thời điểm này, các phương trình chứa trong số tài liệu Word sẽ hiển thị một bí quyết đúng mực.Cách không giống nhưng bạn gồm thể chuyển đổi tài sản này là:

Thông qua phím tắt; phím tắt Word là ALT + F9 (Win) cùng Option + F9 (Mac).Thông qua thanh hao công cụ Word; nút thanh khô công cụ vào Word trông giống như ” một “.Đây ko phải là một trong số nút ít mặc định nhưng tất cả thể được thêm vào tkhô nóng công cụ Word bằng biện pháp sử dụng lệnh Customize Word. Để biết thêm ban bố về tùy biến tkhô hanh công cụ Word của bạn, xin phấn kích tmê man khảo ý kiến của bạn góp Microsoft Word bên trên mạng.

Bất kỳ các phương pháp bên trên sẽ được cho phép bạn chuyển đổi các mã trường đi với về nhưng mà sẽ được cho phép bạn xem các phương trình.

EMBED Equation xuất hiện vào bản in của bạn

Nếu bạn thấy rằng phương trình của bạn ko được in ra mà lại cố gắng vào đó đang hiển thị đồ vật gi đó như EMBED Equation hoặc EMBED Equation.DSMT4 , bạn tất cả thể chũm đổi sở hữu đặt in của bạn từ phía bên trong Word để khắc phục điều này. Để có tác dụng điều này:

Khởi động Word. Chọn tab Print.Bỏ chọn hộp cho “Dòng Codes”. Nhấn OK.

Tại thời điểm này, nếu bạn in tài liệu của bạn, các đối tượng chứa trong các tài liệu Word sẽ in ra một giải pháp đúng chuẩn.