Hàm trả về vị trí ô trong excel

Excel cho taigameminecraft.com 365 Excel mang đến taigameminecraft.com 365 dành cho máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Lưu ý: Các ghi lại phiên bạn dạng chứng thật phiên phiên bản Excel mà lại hàm được giới thiệu. Những hàm này không khả dụng trong số phiên bản trước đó. Ví dụ: đánh dấu phiên phiên bản 2013 cho thấy thêm rằng hàm này có khả dụng trong Excel 2013 cùng toàn bộ những phiên phiên bản bắt đầu hơn.

Bạn đang xem: Hàm trả về vị trí ô trong excel


Hàm

Mô tả

Hàm ADDRESS

Trả về tsay mê chiếu dưới dạng văn bạn dạng tới một ô 1-1 trong một trang tính

Hàm AREAS

Trả về tổng thể vùng vào một tsay đắm chiếu

Hàm CHOOSE

Chọn một quý giá xuất phát điểm từ một danh sách các giá bán trị

Hàm COLUMN

Trả về số cột của một tsi chiếu

Hàm COLUMNS

Trả về tổng số cột trong một tham mê chiếu

Hàm FILTER

Lọc khoảng chừng dữ liệu dựa trên tiêu chuẩn vì chưng bạn xác định

Hàm FORMULATEXT

*

Trả về cách làm cùng với tsay đắm chiếu đang đến bên dưới dạng văn bản

Hàm GETPIVOTDATA

*

Trả về tài liệu gìn giữ trong báo cáo PivotTable

Hàm HLOOKUPhường

Tra cứu vớt vào hàng bên trên thuộc của một mảng cùng trả về quý hiếm của ô được chỉ báo

Hàm HYPERLINK

Tạo một lối tắt hoặc chuyển lệnh nhằm lộ diện một tư liệu bảo quản trên một máy chủ mạng, mạng nội bộ hoặc Internet

Hàm INDEX

Dùng một chỉ mục để lựa chọn một cực hiếm từ một tmê say chiếu hoặc mảng

Hàm INDIRECT

Trả về ttê mê chiếu được chỉ báo vày một cực hiếm vnạp năng lượng bản

Hàm LOOKUP

Tra cứu những giá trị trong một véc-tơ hoặc mảng

Hàm MATCH

Tra cứu vãn các quý giá vào một tmê mẩn chiếu hoặc mảng

Hàm OFFSET

Trả về giá trị khoảng cách tsi mê chiếu từ 1 tham mê chiếu đã cho

Hàm ROW

Trả về số sản phẩm của một tham mê chiếu

Hàm ROWS

Trả về tổng cộng sản phẩm vào một tđê mê chiếu

Hàm RTD

Truy xuất tài liệu thời gian thực xuất phát từ một chương trình gồm hỗ trợ tự động hóa COM

Hàm SORT

Sắp xếp văn bản vào một khoảng chừng hoặc mảng

Hàm SORTBY

Sắp xếp nội dung của một khoảng hoặc mảng dựa vào quý giá trong một khoảng tầm hoặc mảng khớp ứng.

Hàm TRANSPOSE

Trả về hân oán vị của một mảng

Hàm UNIQUE

 Trả về danh sách các cực hiếm tốt nhất trong danh sách hoặc khoảng

Hàm VLOOKUP

Tra cứu vào cột trước tiên của một mảng với di chuyển sang hàng nhằm trả về cực hiếm của một ô

Hàm XLOOKUPhường.

Xem thêm: Hàm Tách Tên Trong Excel 2007, 3 Cách Tách Họ Tên Trong Excel Nhanh Và Đơn Giản

Tìm kiếm khoảng tầm hoặc mảng và trả về một mục tương ứng với cực hiếm khớp đầu tiên tìm kiếm được. Nếu không trường thọ tác dụng khớp, XLOOKUPhường rất có thể trả về hiệu quả khớp sớm nhất (xấp xỉ). 

Hàm XMATCH

Trả về vị trí tương đối của một mục trong mảng hoặc dải ô. 


Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác hoàn toàn.