Nhân 2 ma trận trong excel

Excel mang đến taigameminecraft.com 365 Excel mang lại taigameminecraft.com 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Hàm MMULT trả về tích ma trận của hai mảng. Kết quả là một mảng có số hàng bằng mảng 1 và có số cột bằng mảng 2.

Bạn đang xem: Nhân 2 ma trận trong excel


Lưu ý: Nếu các bạn tất cả phiên bản hiện thời của taigameminecraft.com 365, thì chúng ta chỉ việc nhập phương pháp vào ô bên trên thuộc phía bên trái của dải ô đầu ra, rồi dìm ENTER để xác thực cách làm là bí quyết mảng cồn. Nếu không, bí quyết cần được nhập bên dưới dạng phương pháp mảng quá trường đoản cú bằng cách chọn dải ô đầu ra trước, nhập bí quyết vào ô trên thuộc phía bên trái của dải ô cổng đầu ra, rồi dấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn sống đầu và cuối công thức giúp bạn. Để hiểu thêm thông báo về phương pháp mảng, hãy coi mục Hướng dẫn với ví dụ về công thức mảng.


Cú pháp

MMULT(array1, array2)

Cú pháp hàm MMULT có những đối số dưới đây:

array1, array2 Bắt buộc. Những mảng mà người dùng muốn nhân.

Chú thích

Số cột trong array1 đề nghị ngay số mặt hàng trong array2 cùng cả nhị mảng chỉ được chứa số.

Mảng 1 với mảng 2 hoàn toàn có thể là tất cả dạng phạm vi ô, hằng số mảng hoặc tham chiếu.

Hàm MMULT trả về giá trị lỗi #VALUE! khi:

Bất kỳ ô nào là ô trống hoặc chứa văn bản.

Xem thêm: Lỗi Không Insert Được Dòng Trong Excel L Không Cho Insert Dòng Làm Sao?

Số cột vào array1 khác với số mặt hàng vào array2.

Mảng tích số ma trận a của nhị mảng b và c là:

*

vào đó i là số hàng và j là số cột.

Ví dụ

Ví dụ 1

*

Ví dụ 2

*

Bạn đề xuất nhập cách làm ở bên trên làm cho công thức mảng để công thức kia hoạt động đúng đắn. Sau khi chúng ta nhập bí quyết, thừa nhận Enter nếu chúng ta có đăng ký hiện taigameminecraft.com 365; ví như ko, hãy dấn Ctrl+Shift+Enter. Nếu bí quyết không được nhập bên dưới dạng công thức mảng, một tác dụng tốt nhất được trả về.

quý khách phải thêm trợ giúp?

Quý khách hàng luôn rất có thể hỏi một chuyên gia vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.